Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Montessori

Vloženo: 30.8.2019 | Zobrazeno: 1515x

1. třída s prvky Montessori pedagogiky

Ve školním roce 2020/21 bude v naší základní škole probíhat výuka s prvky Montessori pedagogiky ve dvou smíšených třídách, které vzniknou rozdělením stávajících  tříd s prvky 

Montessori pedagogiky -  1. A a 2. A a nástupem nových prvňáčků. V každé třídě tak budou zastoupeni žáci prvního, druhého a třetího ročníku, což umožní přirozenou spolupráci mezi dětmi napříč ročníky. Třídy povedou paní učitelky Mgr. Jitka Tmějová a Mgr. Martina Lehoučková.

 

Při výuce využíváme principy Montessori pedagogiky:

 • Výuka probíhá v připraveném a přehledném prostředí, které obsahuje materiál vhodný pro samostatnou práci. Dítě se učí všemi smysly, svým vlastním tempem, od konkrétního k abstraktnímu.
 • Dítě si samostatně volí činnost. To však neznamená, že střídá práci bez ukončení, nebo nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání. Nějakou činnost si dítě zvolit musí, učitel ji koordinuje a dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost. Postupnými kroky tak vede dítě k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání se. Je důležité, aby rodiče důvěřovali svému dítěti i pedagogovi, který je vede.
 • Dítě si vybírá materiál, se kterým bude pracovat, i místo v prostoru třídy. Rozhoduje se také, jestli chce pracovat samo, nebo ve skupině.
 • Děti se učí tichosti, koncentraci na práci i kázni při neřízených činnostech.
 • Chyba je chápána jako běžný přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků.
 • Každé dítě potřebuje cítit sebeuspokojení ze své práce. Neustálé kladné či záporné hodnocení ze strany dospělého omezuje jeho svobodnou volbu činnosti a snižuje sebevědomí. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá. Nemělo by dělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo pro známky. 

 

 Způsob práce v naší třídě s prvky Montessori pedagogiky:

 • žáci nejsou hodnocení známkami, dvakrát za rok bude jejich práce ohodnocena SLOVNÍM hodnocením. V případě potřeby (odchod do jiné třídy / školy) bude hodnocení žáka převedeno do stupnice známek.
 • učitel si vede záznamy o pokrocích dítěte, které jsou spolu s portfoliem rodičům k nahlédnutí.
 • při práci nepoužíváme klasické učebnice a pracovní sešity, žáci tedy nepotřebují školní aktovkuale batůžek a vybavený penál.
 • domácí příprava je individuální pouze v případě potřeby.
 • vyučování není rozděleno na vyučovací hodiny, ale probíhá v delších výukových blocích,. 
 • výuka anglického jazyka bude prolínat výukou.
 • část výuky bude probíhat formou ověřování teoretických znalostí v přírodě.


Věříme, že vám výše uvedené body pomohou s vaším rozhodováním.