Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Přijímací zkoušky

Vloženo: 7.12.2018 | Zobrazeno: 2316x
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny ...

1. termín        12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání

                       16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín         15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání

                       17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín         13. května 2019

2. termín         14. května 2019

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia. Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. 1. do 15. 1. podle § 62 odst. 3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. 1. do 31. 1. podle § 88 odst. 2 školského zákona.

 

Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání).

Výchovná poradkyně, Ing. Brousková Dana, nabízí všem rodičům žáků naší školy, kteří se hlásí na SŠ, vytisknutí přihlášek.

Kdo má o tuto službu zájem, ať zašle E-mail na adresu - brouskova@zspolesna.cz  - následující data:

Jméno žáka: .......................

Třída: .................................

Jméno zákonného zástupce .....................................

Adresa školy (SŠ) a kód oboru - 1. volba: ..................................................

Adresa školy (SŠ) a kód oboru - 2. volba: ..................................................


Termín:  ! ! !  do 18. února 2019

Podrobné informace k přijímacímu řízení
https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=755&ids=754


Informace k zápisovým lístkům pro přijaté uchazeče na osmiletá gymnázia a střední školy

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1180&ref=blog&ids=638