Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Výchovný poradce

Vloženo: 1.10.2019 | Zobrazeno: 5621x

Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na další stupeň vzdělávání a v oblasti volby povolání.                            

 

Konzultace po telefonické domluvě.

Ing. Dana Brousková

E-mail : brouskova@zspolesna.cz 

 

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, telefon: 266 310 939, Dr. Marie Jüngling.

 

Výchovná poradkyně, Ing. Brousková Dana, nabízí všem rodičům žáků naší školy, kteří se hlásí na SŠ, vytisknutí přihlášek.

Zákonní zástupci žáka vyplní přední stranu jedné přihlášky a žák ji předá třídní učitelce. Výchovná poradkyně přihlášky vytiskne, potvrdí a předá třídní učitelce zpět. 
Druhá možnost je, že zákonní zástupci vyplní přední strany dvou přihlášek a druhé strany budou bez potisku. Tyto přihlášky předají žáci třídní učitelce. Další postup je shodný.